Z doliny łez


I oto, co z tego słyszałem.
— Zmiłuj sie nademną, Panie, wedle wielkości miłosierdzia Twego — mówił drżącym, starością rozbitym głosem.
— Zmiłuj się nad niegodnym sługą Twoim. Oto bowiem obsypałeś mnie dobrodziejstwami od kolebki aż po sam kres grobu.
A iżeś mi i krzyżów nie skąpił, i za to bądź błogosławiony. Zgiąłeś mi kark ku ziemi, nie dałeś hardości wstępu do serca, ani przywiązania do marnych rozkoszy świata.
I za to jeszcze niech Ci dzięki będą nieskończone, żeś mi pozwolił strzedz tego oto ziemi naszej zakątka, aby nie cały poszedł na pohańbienie wroga, aby choć w tej lichej
izdebce nie ustała chwała Twoja.
A iż dni moje ostatnie samotne są i bez ludzkiej pociechy, i w tem niech się święci wola Twoja.
Albowiem oto jestem, jako liść opadły z drzewa i leżący zdala od niego przy drodze, i jako ptak, pozostały przy gnieździe, gdy inne odlecą.
Pusto wkoło mnie i smutno jakbym za życia już był na cmentarzu.
Kędy spojrzą oczy moje, wszędzie przed niemi obrazy gniewu Twego i pomsty, wszędzie zburzone ołtarze, zniszczone ogniska domowe: gruzy i zgliszcza tylko, a nad niemi śmiech i tryumf
wroga. Ależ dopókiź, Panie, dopókiż pomsty Twojej? Dopókiż serce zamkniesz na wołanie uciśnionych i smutnych?
Oto z głębi nędzy i żałości, obciążającej moją starość, podnoszę głos mój ku Tobie, Boże ojców, moich!
Nie za sobą proszę, ale za braćmi w łzach i ucisku, za ziemią, co mi życie dała. Zbaw ją i ochroń!
Wróć chwałę Twą, gdzie zmilkła, zapal światła ofiarne, gdzie zgasły, przywróć zniszczone gniazda nasze. Oto i za tym domem Panie, dziś, jak codzień, przyjm modlitwę moją.
Niech on znów stanie się Twoim, niech w nim, jak dawniej, święte imię Twoje króluje.
Przywiedź, przywiedź napowrót w jego progi wygnańców, a mnie grzesznikowi nad grobem, pozwól dożyć tej chwili. Albowiem dla zmiłowań Twoich ufała dusza moja w Tobie...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 Nastepna>>