Z doliny łez


Upewniłem go, że zaraz napiszę o tem do prezydenta i że jego życzenie zostanie spełnione. Rzucił mi: „Bóg zapłać!
" i znów, zdawało się, twarz mu rozjaśniła się na chwilę. Potem odszedł.
Nie widziałem go już więcej — raz tylko.
Tego samego dnia posłałem urzędowy komunikat do policyjnego prezydyum, a równocześnie prywatny list do prezydenta, uspakajając jego obawy co do biednego włóczęgi, opisując jego
losy i prosząc o najłagodniejsze z nim obchodzenie się i względność.
Poprosiłem też zacnego księdza Buka, proboszcza przy dworskim kościele i spowiednika polskiej kolonii w Dreźnie, aby mego protegowanego odwiedził w więzieniu i udzielił mu
religijnych pociech w tym języku ojczystym, za którym tak mu było tęskno.
Chciałem sam widzieć się z prezydentem w tej sprawie i poprzeć list mój ustnem wstawieniem się za moim nieszczęśliwym rodakiem — ale nie dało się to zaraz wykonać.
W służbie naszej, wiecie panowie, jak się jest — nie zawsze może zajętym — ale rozerwanym. A to był czas właśnie recepcyj, obiadów, rautów, koncertów i balów.
Więc dopiero w kilka dni później spotkałem się z prezydentem na jakimś wieczorze.
— Wiesz pan, co się stało z tym pańskim protegowanym, któregoś mi polecił tak gorąco?
— zawołał, witając się ze mną.
Nawiasem mówiąc, z wielu głupstw, popełnianych w towarzystwie i uznanych przez światowy kodeks, nie znam większego, nad takie pytanie.
Oczywiście, nic nie odpowiedziałem.
— Otóż ten włóczęga musiał być przecie ptaszkiem nielada — ciągnął po przerwie prezydent.
— Wyobraź, pan sobie, zaczął prosić się do szpitala. Kazałem go tam przenieść.
W drodze, sam już nie wiem, jakim sposobem, ten łotr drzwiczki powozu, zamknięte na klucz, otworzył, strażników pięścią ogłuszył i wymknął się i szukaj wiatra w polu.
W Dreźnie już go niema.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 Nastepna>>